Logo

Hipnoterapistlik Bir Uzmanlık mıdır?

Hipnoterapistler Hipnoz konusunda ve hipnozun kullanım alanları ve teknikleri konuda eğitim almış, diplomalı uzmanlardır. Türkiye’de kimi kaynaklarda “hipnoterapistlik” adı verilmiş bir uzmanlık alanı olmadığı yazılıp çizilse de aslında dünyada kabul gören bir “hipnoterapistlik” ünvan ve kavramı mevcuttur.

“Hipnoterapist kimdir ve ne yapar” sorusu, ABD’de “Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü”nde 1973’ten beri tanımlıdır. 1968’de kurulan ve 45 yılın üzerinde geçmişiyle ülke çapında ulusal akreditasyona sahip dünyanın ilk Hipnoterapi Akademisi HMI (Hypnosis Motivational Institute) ‘ın kurucusu ve Hipnoz’un dünyaca kabul görmüş duayenlerinden sayılan Dr. John Kappas, 1973 yılında “Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü” ne giren  “Hipnoterapist” unvanının resmi tanımını bu sözlük için yapan kişidir. “Hipnoterapist kimdir ve ne yapar” sorusu, “Mesleki Ünvanlar Federal Sözlüğü”nde şu şekilde tanımlıdır:

Motivasyonu artırmak veya davranış biçimini değiştirmek için danışana hipnotik durumu yükleyen kişidir. Danışan ile problemin doğasını belirlemek için görüşür. Hipnozun nasıl işlediğini ve hipnoz sırasında neler yaşatacağını danışana açıklayarak hipnotik duruma girmesi için onu hazırlar. Testler uygulayarak danışanın fiziksel ve duygusal olarak telkine yatkınlık derecesini belirler. Sonra danışanda hipnotik durum oluşturur. Problemin analizini ve uygulanan testlerin yorumunu temele alarak hipnotik teknikleri ve yöntemleri danışana göre uyarlar ve uygular. Gerekli gördüğü durumlarda danışana oto hipnozu öğretebilir.

“Hipnoterapist kimdir ve ne yapar” sorusunun mesleki tanım bugüne kadar bir değişikliğe uğramaksızın Amerika’nın Mesleki Unvanlar Federal Sözlüğü’nde bu şekilde tanımlıdır. Dikkat ederseniz bu tanımda ne “teşhis” ve “tedavi” den bahsedilmiş ne de herhangi bir meslek birliği mensubu olma şartı aranmış. Hipnoterapistin resmi tanımında bir psikiyatri uzmanlığı veya hekim olma şartından da bahsedilmemiş olduğu görülmektedir.

İngiltere’de ise Hipnoterapi’nin konumlandırılması şu şekilde gelişmiştir; 2002 yılında İngiltere Eğitim Bakanlığı, “Hipnoterapi” ile ilgili, kendi ulusal mesleki yeterlilik temellerine dayanan bir “Ulusal Meslek Standartları” geliştirdi. Bu standartlar Hipnoterapistlerin aldığı hipnoz eğitiminin standartlarını da belirlemiş oldu. İngiltere’nin “Nitelikler ve Müfredatlar Müdürlüğü” şemsiyesi altında ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine dayalı olarak belirlenen bu “ulusal meslek standartları” ile beraber Hipnoterapi, İngiltere’de tıp, psikoloji veya psikiyatri gibi herhangi bir meslek grubunun tekeline verilmeksizin tek başına bir terapi uzmanlığı olarak konumlandırılmış durumda.

Özet olarak, dünyanın birçok modern ülkesinde hipnoz ve hipnoterapistlik ya ayrı bir uzmanlık alanı ve özgün bir meslek olarak konumlandırılmış durumda ya da henüz bir kanuni düzenlemeye tabi tutulacak kadar ciddiye alınmamış durumda. Kısıtlamalar getirilen bölge ve ülkeler olsa da bu kısıtlamaların amacı ve içeriği hipnoterapinin hastalık tedavisi veya teşhis amacıyla kullanılmasını engellemek için olan kısıtlamalardır. Teşhis ve tedavi sadece ve sadece tıp mensuplarına bırakılması gereken bir süreçtir. Sadece hipnoterapistler değil, tıp mensupları haricindeki hiçbir uzmanlık alanı “hastalık tedavisi” için hipnoz ya da başka bir uygulama yapamaz.

Hipnozun kullanım alanları sadece psikiyatri veya hastalık tedavisi olmadığı gibi hipnozun, hastalık tedavisi dışında kalan diğer kişisel gelişime yönelik meditatif kullanım alanlarında hipnotik uygulamalar yapılabilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni kısıtlama yoktur.

Hipnoterapist;

  • Teşhis koymaz; ulaşılabilir hedefler koyar ya da danışanın hedeflerine ulaşması konusunda motivasyon sağlar.
  • Tedavi etmez;  teşvik eder. Kişisel gelişim ve yaşam kalitesini arttırmakla ilgili motivasyon sağlar.
  • Bağımlılık tedavisi yapmaz; danışanın kişisel kontrolünü tekrar kazanması için motive/teşvik eder
  • Yeme içme bozukluğu tedavisi yapmaz; kilo kontrolü konusunda danışanı motive eder.
  • Depresyon tedavisi yapmaz; stres yönetimiyle ilgili danışanı pozitif bir zihinsel yapıya ulaşması için motive eder.
  • Uyku bozuklukları veya insomnia tedavisi yapmaz; sağlıklı uyku uyumak konusunda danışanı eğitir.
  • Fobi tedavisi yapmaz; korku ve endişelerin giderilmesi ile ilgili danışanı motive eder
Kln. Psk. Burak Uçkun
Kln. Psk. Burak Uçkun

Hipnoterapi diplomasını dünyanın ilk ulusal akreditasyona sahip hipnoterapi akademisi olan, ABD Los Angeles’taki HMI College of Hypnotherapy‘de aldı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi “Psikoloji” bölümünden, yüksek onur derecesiyle bölüm ikincisi olarak mezun oldu. “Klinik Psikoloji” alanında Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi‘nde başarıyla tamamlayarak, Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Ulusal ve uluslararası platformlarda aldığı 12 adet müzik ödülünün yanı sıra inşaat mühendisliği alanında da lisans diplomasına sahiptir. Klinik Psikolog Burak Uçkun, yetişkinler için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi yönelimli Psikoterapi hizmetleri vemekle beraber alandaki uzmanlara Hipnoz eğitimleri de vermektedir.

Yazarın Tüm Makaleleri

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sorularınız mı var?

Telefon veya e-posta ile irtibata geçmekten çekinmeyin

Merhaba...

Sorunuz mu var?

bilgi@hypnotistanbul.com 
Tel: 0539 914 23 10

Sorularınız için telefon ya da e-posta yoluyla irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

hypnotistanbul