Hipnoz Nasıl Yapılır?

Hipnozun nasıl yapıldığını merak eden pek çok amatör veya uzman, hipnoz uygulamayı öğrenmek için bu konuda eğitimler alarak hipnoz yapmayı öğrenebilmektedir. Hipnozun nasıl yapıldığını öğrenmek kolaydır. Ancak hipnoterapi, bu konuda eğitim almış bir terapistin rehberliğinde yapılır. “Hipnoz yapmayı öğrenmek” ile “Hipnoterapi yapmayı öğrenmek” birbirinden farklı şeylerdir. Hipnoz yapmak için kişiye “hipnoz indüksiyonu” adı verilen bazı tekniklerle yönergeler verilir. Bu sürece genellikle derin bir gevşeme eşlik eder. Hipnotik hale ulaşan kişiler, kendilerinde gerçekleştirmek istedikleri değişikliklere ulaşmak için telkinlere daha açık bir zihinle yanıt verir. Böylece hipnotik telkin ve imgeleme egzersizleri ile hipnoz altında terapötik çalışmalar yapılabilir. Bu makalede hipnozun nasıl yapıldığıyla ilgili temel prensiplerden bahsediyoruz.

Hipnoz Nedir Makale İçeriği

Hipnoz Nasıl Yapılır?

Hipnotik uygulamalar sırasında, hipnotist (veya hipnoterapist), kişide yoğun bir konsantrasyon veya odaklanmış dikkat durumu oluşturur. Hipnotist, kişide bu hipnotik hali oluşturmak için kişiye bazı basit sözlü talimatlar verir. Kişi de o talimatları gönüllü olarak uygulama konusunda iş birliği yapar. Böylece kişide hipnotik zihin durumu oluşturulur. Bir çok farklı hipnoterapi türü olsa da aslında hipnoterapinin doğası gereği hepsi benzer prensiplerle çalışır.

Hipnozun nasıl yapıldığı ve kullanılacak olan hipnoz teknikleri, kişisel özelliklere ve problemin doğasına göre farklılıklar gösterir. Hipnoz teknikleri, karşılaşılan psikolojik sorunların doğasına göre farklılık gösteren özelleştirilmiş bir yaklaşımı gerektirdiği için de hipnoz nasıl yapılır sorusunun herkes için geçerli olan tek bir cevabı yoktur. Bir çok farklı hipnoza alma tekniği vardır. Bu tekniklere “hipnoz indüksiyonu” denir. Hipnoz uygulaması sırasında, kişiye problemi nasıl çözeceğini dikte etmek yerine sorununu aşmış olduklarında hayatlarında neyin farklı olacağına odaklanmak çoğu zaman daha etkilidir. 

Hipnoz metodu hangi teknikle yapılırsa yapılsın, önemli olan şey, kişinin problemin çözümüne yönelik içsel kaynakları ile bağlantı kurmasını sağlamaya rehberlik etmektir. Böylece terapi hedefleri ile ilgili bilinç dışındaki işlevsel olmayan kayıtları yeniden çerçeveleyerek, değişimi gerçekleştirmek mümkün olur.

Bir Hipnoz Seansının Adımları

Hipnoterapi alanlar, seansta şu adımları deneyimler:

  1. Önce terapistiniz ile hangi konuda çalışmak istediğinizi tartışırsınız; hipnoterapi seansı almak istediğiniz konu ve bu konuyla ilgili hikayeniz hakkında karşılıklı bilgi alış verişi yaparsınız.
  2. Sonrasında, hipnotizma hakkında karşılıklı geniş bilgi alış verişi yapılarak kişinin hipnoz ile ilgili doğru sandığı yanlışlar düzeltilir. Hipnozla ilgili yanlış bilgilere sahip olan kişiler hipnoza girmekte zorlanabilir. Bu nedenle, kişi hipnozla tedavi olmadan önce hipnotizma ile ilgili doğru bilgilere sahip olmalıdır ki başarılı sonuçlar alabilsin.
  3. Karşılıklı bilgi alış verişi yapıldıktan sonra terapiye hazırlık için bazı hipnotik testler uygulanır.
  4. Bir sandalyede veya rahat bir koltukta oturursunuz; hipnoterapistinizin talimatlarını uygulamak üzere, gönüllü katılımla talimatları takip etmeye başlarsınız. 
  5. Öncelikle hipnotize olmayı istemelisiniz. Zira kendisi de hipnoz olmak istemeyen birini hipnotize edebilmek mümkün değildir zira hipnoz, filmlerde görüldüğü gibi “birinin diğerine yaptığı bir şey” değil, “iki kişinin iş birliği ile oluşan” bir zihin durumudur.
  6. Terapistinizin sizi derin bir şekilde gevşetmesine yardımcı olmak için talimatları uygulamak için gayretli olursunuz. Bu talimatlar, çok basit uygulayabileceğiniz telkinlerden ibarettir.
  7. Terapistiniz telkinlere başlamadan önce hipnotik derinliğinizi ölçer. Terapi için yeterli bir derinlik oluşturabildiğinize emin olmak için  telkinlere verdiğiniz mikro/makro tepkilerinizi gözlemleyerek terapi için optimum derinlikte olduğunuza emin olur. 
  8. Terapistiniz telkin almaya hazır olduğunuzu tespit ettikten sonra hipnoterapi uygulamasına geçer. 
  9. Terapistiniz bu aşamada görselleştirme/imgeleme ve olumlu direkt/dolaylı telkinler gibi terapötik teknikleri kullanacaktır.
  10. Hipnoterapi seansı tamamlandığında, hipnoterapistiniz sizi hipnotik zihin durumundan çıkarır. (Hipnotik uygulamalar sırasında kendinizden geçmeyeceğinizi, uyumayacağınızı tekrar hatırlatalım…) 
 

Hipnoza Almanın Adımları

1. Hipnoza Hazırlık ve Güven Bağı Oluşturmak

Danışanı hipnoza almadan önce aranızda bir güven bağı oluşturmanız şarttır. Sizinle çalışmaktan çekiniyorsa veya aranızda bir güven bağı oluşmamışsa, danışanınızın gevşemesi de hipnoza uyumu da zor olacaktır. Hipnoz tamamen kişinin kendi rızasına dayalı bir eylemdir. Hipnoza girme yeteneğinden şüphe duyan bir kişiyi hipnotize etmek genellikle mümkün olabilir ama hipnotize edilmek istemeyen birini hipnotize etmek mümkün değildir. Aynı şey, hipnoz sırasında vereceğiniz telkinler için de geçerlidir: Verilen bir telkinin içeriği kişinin kendisinin de istemediği bir telkinse o telkin hiçbir işe yaramaz.

a) Doğru Bilgi Aktarımı

Hipnoterapi yapmadan önce danışanı hipnoza hazırlamak için yapılması gereken ilk şey; süjeyi hipnozla ilgili doğru bilgilerle donatmaktır.  Kişi önce “hipnoz nasıl yapılır, nasıl bir duygudur, uygulama sırasında kendisinin ne yapması gerekecek” gibi sorularına cevap bulmalıdır. Seans öncesinde genel olarak yanlış bildiği şeyler düzeltilmeli ve hipnoza girme konusunda da eğitilmelidir. Varsa soruları cevaplanmalıdır. Zira kişi hipnotik uygulamalarla ilgili kulaktan dolma yanlış bilgilere sahip ise, hipnotizmayı deneyimleme konusunda zorluk çekecektir.

b) Hipnotik Testler

Uygulama öncesinde kişiye hipnoza girmek için talimatları nasıl takip etmesi gerektiğiyle ilgili kısa bir eğitim verildikten sonra bazı hipnotik testler yapılarak süjenin hipnozla etkileşim modeli tespit edilir. Bu basit testler ayrıca süjeye bu yöntemle ilgili doğru ve rasyonel bir anlayış oluşturma konusunda da yardımcı olur. Bu aşamadan sonra kişi bazı hipnoz indüksiyon teknikleri kullanılarak hipnoza alınır. 

2. Hipnotik Duruma Giriş İçin İndüksiyon

Hipnotik uygulama sırasında hipnotist (veya hipnoterapist), kişinin yoğun bir konsantrasyon ve odaklanmış bir dikkat durumu oluşturmasına yardımcı olmak için bazı yönergeler verir. Hipnoz indüksiyonu olarak adlandırılan bu süreç, basit sözlü talimatlardan ibarettir. Danışan bu talimatları gönüllü olarak uygulamaya gayretli olduğu sürece verimli bir hipnotik zihin durumuna kolaylıkla girebilir. 

3. Telkinlere Hazırlık İçin Hipnozun Derinleşmesi

Terapist, indüksiyondan sonra danışanın hipnotik derinliğini ölçmek için bazı ek testler yapar. Aynı zamanda derinleştirme teknikleri uygular. Böylece kişinin terapi için yeterli derinlikte bir zihinsel duruma ulaşıp ulaşmadığını belirler. Bu aşamada terapist, danışanın telkinlere verdiği küçük fiziksel ve zihinsel tepkilerini dikkatle gözlemler. Bu gözlemler, terapistin danışanın bu telkinlere nasıl tepki verdiğine göre terapi için yeterli derinliğe ulaşıp ulaşmadığını anlamasını sağlar. Böylece terapist gerekiyorsa danışana bazı ek derinleştirme teknikleri uygulayarak verimli bir hipnotik derinliğe ulaşmasına yardımcı olur. 

4. Hipnoterapi Uygulaması

Terapist, danışanın telkinlere hazır olduğunu tespit ettikten sonra, hipnoterapi seansını başlatır. Bu aşamada, terapist görselleştirme, imgeleme ve hedefe yönelik bazı telkinler vermek gibi terapötik teknikleri kullanır. Bu teknikler, danışanın bilinçaltında olumlu değişiklikler yaparak önceden belirlenen terapötik hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur. Seans ilerledikçe, terapist danışanın ihtiyaçlarına göre telkinleri uyarlar. Bu süreç, danışanın kendisine daha fazla farkındalık kazandırır ve terapötik hedeflere ulaşmak için gerekli içsel kaynakları harekete geçirir. Terapist, danışanın her aşamadaki tepkilerini dikkatle izleyerek, kişinin hipnotik derinliğini  ve telkinlerin etkinliğini sürekli olarak değerlendirir.

5. Hipnozdan Çıkış ve Değerlendirme

Hipnoterapi seansının sonunda, terapist danışanı hipnotik zihin durumundan çıkarır. Bu aşama, danışanın rahat bir şekilde normal bilinç durumuna dönmesini sağlar. Hipnozdan uyanamamak diye bir şey yoktur zira hipnozdaki bir kişi uykuda değildir. Sadece yüksek bir odaklanma halindedir. Seansın sonunda terapist ve danışan, seansın nasıl geçtiğini beraberce değerlendirir. Bu değerlendirme, danışanın tedavi sürecindeki ilerlemesini anlamasına ve gelecekteki seanslar için beklentilerini doğru perspektiflere oturtmasına da yardımcı olur.

Bu sayfadaki videoyu sonuna kadar izlerseniz; hipnozun ne olduğu ile ilgili kapsamlı bir bilgiye sahip olursunuz. Böylece hipnozun teknik açıklaması hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra hipnotik yaklaşımın kişilere neden ve nasıl yardımcı olabileceği hakkında derin bir iç görü kazanabilirsiniz.

Hipnoz Yapmayı Nasıl Öğrenebilirim?

Hipnoz nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, iyi bir Hipnoz Eğitimi almak, başlangıç noktasıdır. Hipnozun klinik uygulamaları olduğu gibi, kişisel gelişime yönelik uygulamaları da vardır. Kendi kendine hipnoz yapmak anlamına gelen otohipnoz da bir çok kişinin ilgi duyduğu bir alandır ve herkes için çok faydalıdır.

Bu tür eğitimler aldığınızda hipnoz nasıl yapılır, bilinçaltı nasıl çalışır, zihnimizin gerçek potansiyeli nedir gibi soruların cevabını ve uygulama tekniklerini öğrenirken aynı zamanda kendi bilinçaltınızla da tanışıyor olacaksınız. Hipnoz etme teknikleri çok çeşitlidir. Hipnozu klinik uygulamalar için kullanan hipnoterapistlerle kişisel gelişim alanında kullanan hipnotistler, aynı hipnoz indüksiyonlarını kullanırlar. Bu nedenle, online eğitim ile hipnoz yapmayı öğrenmek mümkündür ancak elbette ki bu teknikleri kullanım alanlarınız, hekim ve klinik psikologlardan farklı olacaktır. Bu nedenledir ki yüz yüze olan hipnoz eğitimine sadece hekim ve psikologlar katılabiliyor.

Hipnozun nasıl yapıldığını öğrenmek aslında kolaydır ancak hipnoz yapmayı öğrenmek, kişiyi hipnozla terapi yapabilecek bir donanıma sahip kılmaz. Hipnozla terapi yapabilmek için kişinin klinik alt yapıya sahip olması gerekir. Bu yüzdendir ki “hipnotist” kavramı ile “hipnoterapist” kavramları iki farklı kavramdır. 

Gösterişten uzak, bilimsel temelli eğitimler, sahne hipnozu veya sokak hipnozu gibi eğlence amaçlı hipnoz uygulamalarını içermez. Bir çok insan Youtube’da hipnoz videoları izleyerek ani hipnoz nasıl yapılır, birini hipnoza nasıl alabilirim diye öğrenmeye çalışır. Oysa videolarda gördükleri hipnotik fenomenlerin terapötik hipnozda yeri olmadığı gibi, herkes bu tür hipnoz tekniklerine yatkın değildir. O videolarda gördükleriniz sizi yanıltmasın. O tür videoları internete koymak etik olmadığı gibi, hipnoz hakkında yanlış anlamalara da sebep olarak insanların hipnoz gibi çok değerli bir aracı yanlış tanımalarına sebep oluyor. 

Hipnoz nasıl yapılır? Hipnoterapi nasıl yapılır?

Hipnozu öğrenmek, herkes için mümkündür. Yüz Yüze Grup Hipnoz Eğitimi‘nde, hipnoz hakkında her şey bilimsel temelleriyle aktarılır ve hipnotik uygulamaların terapötik kullanımıyla ilgilidir. Bu nedenle yüz yüze sadece hekim ve psikologlar katılabilmektedir. Ancak Online Hipnoz Eğitimi, hipnoz nasıl yapılır diye merak eden ve başkalarına hipnoz yapmayı öğrenmek isteyen her meslek grubundan yetişkinlerin katılımına açıktır ve Hipnoterapist değil, Hipnotist Eğitimi olarak nitelendirilebilir.

Hipnoz nasıl yapılır diye merak eden herkes, eğitim alarak hipnozun nasıl yapıldığını öğrenebilir. Ancak hipnoz yapmayı biliyor olmak, kişiyi hipnoterapist yapmaz. İyi bir hipnoterapist olmak için, klinik altyapıya sahip olmanız gerekir. Zira hipnoz yapmayı bilmek ile hipnoterapi uygulayıcısı olmak, farklı şeylerdir. 

İlaçla Hipnoz Yapılır mı?

evde hipnoz nasıl yapılır, hipnoterapi nasıl uyhulanır

Bilgiye ulaşmayla ilgili yasa çıktıktan sonra ABD’de gizli servislerce insanların ilaçla konuşturulduğu, bazı kimyasal maddeler yardımıyla kişilerin sakladıkları bilgilere ilaçlarla ulaşıldığına dair bazı kayıtlar vardır. KGB, CIA gibi gizli servislerce kullanılan narko-analiz gibi yöntemler, eskiden suçluları veya savaş esirlerini sorgulamak amacıyla kullanılıyordu. Ancak ilaçla yapılan bu tür uygulamalara hipnoz demek, haksızlık olur.

Narko-analiz; kişi bilinçliyken  kendisine kontrol kabiliyetini azaltıcı narkotik uyuşturucu bir madde verilerek, bilinçaltını/bilinçdışını araştırma yöntemidir. Ancak bu yöntem dışarıdan madde alımıyla olduğu için, bunun bildiğimiz anlamdaki hipnoz ile hiç alakası yoktur. Vücuttan kısa sürede atılacak bir uyuşturucu maddeyi ağır ağır damara enjekte etmek başka bir şeydir.

“Uluslararası Af Örgütü”, bunu insan haklarına aykırı gördüğü için narko-analiz denen, “madde alımı ile oluşturulan” bu yöntem artık dünyada uygulanmıyor. Zaten bu, hipnoterapi falan değildir. Madde kullanımıdır. Narkoanaliz, hipnoterapistlerin alanı değildir. Adli hipnoz ise bambaşka bir alandır. Hipnotik uygulamaların dünyada mahkemelerde neden delil olarak kabul edilmediğini ve adli psikolojideki kullanım alanlarını merak ediyorsanız, adli hipnoz ile ilgili makalemi de okuyabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Hipnoz, bir hipnotist eşliğinde yapılır. Hipnotist, kişide hipnotik zihin durumunu oluşturmak için bazı odaklanma ve gevşeme teknikleri kullanır. Daha sonra odaklanmayı ve konsantrasyonu artırmak için bazı teknikler kullanarak yönergeler verir. Kişi bu yönergeleri uygulamak için gönüllü olarak çaba gösterir ve işbirliği içinde olursa, kolaylıkla hipnoza girebilir. 

Hipnozda bir çok farklı yöntem kullanılabilir. Hipnozda kullanılan yöntemler arasında görselleştirme (imgeleme), telkin, derin nefes alma ve dikkati bir noktaya odaklama gibi teknikler bulunur. Hipnoza alma tekniklerine “indüksiyon” denir. Bu hipnoz indüksiyon teknikleri, kişinin zihinsel durumunu değiştirerek hipnotik odaklanmaya ulaşmasını sağlar. Bu odaklanma hali kesinlikle uyku hali değildir. Dışarıdan seyreden biri için öyle görünmese de kişi aslında daima kontrol sahibidir.

Hipnoza olmak için özel bir yetenek gerekli değildir. Akıl sağlığı yerinde olan ve hipnoza girmeye istekli olan herkes, belli bir derinlikte hipnoza girebilir. Önemli olan, hipnoza girecek olan kişinin hipnotistin yönlendirmelerini takip etmeye istekli olması, iş birliği yapması ve talimatları uygulamak için gayretli olmasıdır. Hipnotistin talimatlarını uygulamaya istekli ve gayretli olan herkes hipnoza girebilir.

Hipnozun derinliğini artırmak için uzman tarafından verilen talimat ve yönergeleri dikkatlice takip edip uygulamaya gayret etmek, önemlidir. Görselleştirme, hayal gücü kullanma gibi becerileri devreye sokmaya yönelik bazı teknikler kullanılarak hipnotik hal, derinleştirilir. Herkesin hipnozabilitesi farklı seviyelerde olduğu için herkesin ulaşabileceği hipnotik derinlik de farklı düzeylerde olur. Ancak kişi her hipnoza girdiğinde, bir sonraki hipnoz seansında daha derin hipnoza girer. 

Hipnotizabilite terimi, kişinin hipnotik hale girme yeteneğini veya bu uygulamanın kendisinde ne kadar etkili sonuçlar verebileceğini ifade eden bir genel terimdir. Hipnotizabilite, kişiden kişiye göre değişiklik gösterir ve farklı hipnotik indüksiyon türlerine veya farklı hipnoterapistlerin yaptığı farklı tekniklere göre, kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir.

Herkesin yatkınlığı aynı düzeyde olmayabilir. Çünkü bazı insanlar, uygulama sırasında diğerleri kadar kolay konsantre olamayabilir veya zihinlerini boşaltmakta, yönergeleri takip etmekte zorluk çekebilirler. Dikkatleri veya odaklanma kaliteleri iyi olmayabilir, ki hipnoterapi uygulamaları, konsantrasyon ve odaklanma gerektirir. Bununla birlikte, kişinin yatkınlık düzeyi ne seviyede olursa olsun, her insan hipnozun herhangi bir seviyesine ulaşabilir. Bazı çalışmalar, insanların yaklaşık %10 ile %15’inin yüksek hipnotizabiliteye sahip olduğunu, yaklaşık %10 ile %15 arasında insanın ise düşük hipnotizabiliteye sahip olduğunu gösteriyor. Geri kalan insanlar ise orta düzeyde hipnotizabiliteye sahiptirler.

Hipnotizabilite seviyesi, kişinin yaşına, kişilik özelliklerine, deneyimlerine ve yaşam koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak bu konudaki bilimsel çalışmalar, uygun koşullar altında herkesin belli bir seviyede hipnotik derinliğe ulaşabileceğini ve hipnoterapiden  az ya da çok fayda görebileceğini gösteriyor. Kovanızı suyla doldurmak için kuyunun en derin noktasına daldırmanıza gerek yoktur.

Hayır, hipnotik haldeyken kişiler hipnotistin her dediğini yapmaz, yapmak zorunda da değildir. Uygulama sırasında kişi hipnoterapistin yönergelerine açık hale gelir ve bu yönergeler doğrultusunda hareket eder elbette ama bunu, kendi de istediği için yapar. Verilen yönergeler kişinin ahlaki değerlerine, yasalara veya kişinin kişisel değerlerine aykırı olursa kişi o telkinleri kabul etmez. Hatta isterse gözünü açar, kalkıp gidebilir de… Hipnotistin yönergeleri genellikle kişinin rahatlamasını, zihinsel ve fiziksel durumunu iyileştirmesini veya olumlu davranış değişiklikleri yapmasını sağlamaya yönelik olur. Dolayısıyla, hipnoterapi sırasında kişiler hipnotistin verdiği yönergeleri takip etme ve uygulama konusunda kendi istekleriyle gayret gösterirler.

Hayır, bir kişi kendi isteği dışında veya kendisi farkında olmadan hipnoza sokulamaz. Bu mümkün değildir. Hipnotik halin oluşması için kişinin rızası, istekliliği ve işbirliği yapması şarttır. 

Picture of Klinik Psikolog BURAK UÇKUN

Klinik Psikolog BURAK UÇKUN

Hipnoterapi diplomasını dünyanın ulusal akreditasyona sahip ilk hipnoterapi akademisi olan, ABD Los Angeles’taki HMI College of Hypnotherapy‘de aldı. Lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle ve bölüm ikincisi olarak mezun olduğu İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, “Psikoloji” bölümünde tamamladı. “Klinik Psikoloji” alanında Yüksek Lisans eğitimini (tezli) İstanbul Beykent Üniversitesi‘nde başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Ayrıca inşaat mühendisliği lisans diplomasına da sahip olan Klinik Psikolog Burak Uçkun, "American Hypnosis Association" akredite hipnoterapistler listesinde yer almaktadır. Yetişkinler için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi yönelimli psikoterapi hizmetleri vermekle beraber alandaki uzmanlara Hipnoz eğitimleri de vermektedir.

Yazarın Tüm Makaleleri
Picture of Klinik Psikolog BURAK UÇKUN

Klinik Psikolog BURAK UÇKUN

Hipnoterapi diplomasını dünyanın ulusal akreditasyona sahip ilk hipnoterapi akademisi olan, ABD Los Angeles’taki HMI College of Hypnotherapy‘de aldı. Lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle ve bölüm ikincisi olarak mezun olduğu İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, “Psikoloji” bölümünde tamamladı. “Klinik Psikoloji” alanında Yüksek Lisans eğitimini (tezli) İstanbul Beykent Üniversitesi‘nde başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Ayrıca inşaat mühendisliği lisans diplomasına da sahip olan Klinik Psikolog Burak Uçkun, "American Hypnosis Association" akredite hipnoterapistler listesinde yer almaktadır. Yetişkinler için Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi yönelimli psikoterapi hizmetleri vermekle beraber alandaki uzmanlara Hipnoz eğitimleri de vermektedir.

Yazarın Tüm Makaleleri

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sorularınız mı var?

Telefon veya e-posta ile irtibata geçmekten çekinmeyin

Hipnoz Uzmanı ve Klinik Psikolog Burak Uçkun
Klinik Psikolog BURAK UÇKUN

Merhaba...

Sorunuz mu var?

bilgi@hypnotistanbul.com 
Tel: 0539 914 23 10

Sorularınız için telefon ya da e-posta yoluyla irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

hypnotistanbul