Hipnozun oluşmasında şu üç temel unsur çok önemlidir: Gönüllülükkonsantrasyon ve hayal gücü. Hipnoz haline girebilmek için önce hipnoza girmek konusunda gönüllü ve istekli olmak gerekir. Gönüllü ve istekli olan kişi, hipnoterapistin telkin cümlelerine tüm dikkatini verir, yoğunlaşır, ve kendi istediği konuda verilen telkinlerle hipnozu istekli olarak deneyimlemeye çalışarak hipnoterapistiyle işbirliği yapar. Söylenen telkinlerin içeriğini hayal ederek hipnoterapiste ve dolayısıyla kendine yardımcı olur. Buradan da anlaşılabileceği gibi, bir kişinin hipnoza girebilmesi için öncelikle hipnoza ve değişim yaratmaya kendisinin de gönüllü olması, sonra konsantrasyon ve hayal gücünü kullanmaya gayret göstermesi ve hipnotistin talimatlarını takip etmesi zorunludur. Hipnoz bir sihirli değnek değildir; yani isteksiz ve gönülsüz olan biri zorla veya farkında olmadan hipnotize edilemez. Hipnoza giren kişiler ise eğer değişime gönüllü değillerse, yani aslında istemedikleri bir konuda telkin verilse bile o telkinler bilinçaltı tarafından içselleştirilmez, reddedilir.