Hipnozu kullanmaya kimler yetkilidir?

Hipnozu her meslekten herkes kullanabilir. Ancak buradaki “kullanmak” teriminden ne anladığımız önemlidir. Hipnoz her insanın insanın doğasında var olan, bilimden, eğitime; eğitimden, spora kadar birçok farklı kullanım alanı olan, iyi bir hipnoz eğitimi almış kişilerce uygulandığında mükemmel sonuçlar veren harika bir kişisel gelişim ve yardım yöntemidir. Eğitim, spor, iletişim gibi alanların yanısıra zaman zaman tıpta da kullanılır. Aynı zamanda hepsinden bağımsız bir şekilde, özel eğitim gerektiren, özgün, müstakil bir yardım yöntemi ve harika bir iletişim biçimidir. Hipnoterapistler hipnozu “mesleki ve hobisel alanlardaki kişisel gelişim ve motivasyon aracı” olarak kullanırken hekimler, psikolog ve psikiyatristler ise hipnozu kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarda bir “destekleyici tedavi aracı” olarak kullanırlar. Kanunlarımız hipnozu bilmeyi, öğretmeyi ve uygulamayı hangi meslek grubundan olursa olsun hiçbir yetişkine yasaklamamaktadır. Kanunlar insana ait olan bu araçları ne amaçla kullandığınızı çerçeveler. Teşhis ve tedavi” sadece hekimlerin işidir. Hipnoterapistler ise “hastalık teşhisi” veya “hastalık tedavisi” yapmazlar. Hipnoz, modern tıbba alternatif bir tedavi aracı olarak sunulmadığı sürece ve ne amaçla kullandığınıza paralel olarak kanunlarca kullanımı kısıtlanmış bir araç değildir. Hipnozun kullanım alanları çok geniştir. Bu yüzden “hipnozu kullanmak” derken, hangi amaçla kullanmaktan bahsedildiği de kimlerin kullanmaya yetkili olduğu konusunda belirleyicidir. Hipnoz eğer hastalık tedavisi amacıyla kullanılacaksa, hastalık tedavisi için hipnoterapiste başvurmak yerine bir doktora başvurmak gerekir. Kanunlarımız “hastalık tedavisi” yetkisini sadece hekimlere vermiştir. Bu yüzdendir ki hipnoz “hastalık tedavisi” için kullanılacaksa,  bu konuda hipnozu destekleyici tedavi olarak kullanan doktorlara ya da bir hipnoterapist ile beraber çalışan hekimlere başvurulmak gerekir. Ruhsal sorunların tedavisinde psikiyatristlerin dışındaki insanlara başvurmak doğru bir yaklaşım olmaz.  Kişisel gelişim, bilinçaltı değişim, bilinçaltı yeniden öğrenme, bilinçaltı eğitimi ve hedeflere ulaşma alanları dışında kalan ruhsal sorunların tedavisi konusunda psikiyatristlere başvurmanız gerekir. Teşhis ve tedavi gerektirmeyen konularda ise hekim olma şartı olmaksızın, yetkin ve diplomalı hipnoterapistlere başvurabilirsiniz. Hipnozu bir “tedavi metodu” olarak kullanan doktor sayısı ülkemizde çok azdır. Doktor olsa da hipnozu, ciddi bir kurumdan hipnoz eğitimi almış, “hipnoterapist diploması” olan kişiler yapabilir. (Hatırlatmakta fayda var ki “sertifika” ve “diploma” farklı şeylerdir). İlgili hekimin hipnoterapi alanında bir eğitimi yoksa yetkin bir hipnoterapist ile koordineli ve beraber çalışabilir. Hipnoz, kullanım alanının genişliği, efektifliği ve çok hızlı sonuç alınabilmesi nedeniyle dünyada bazı Psikolog veya Psikiyatristlerin de kendi alanlarındaki uygulamalarda zaman zaman kullandıkları bir yardımcı araç olsa da her Psikolog veya Psikiyatrist aynı zamanda bir Hipnoterapist veya Hipnoz uygulayıcısı değildir. Hipnoterapi eğitimi ayrıca alınmış olmalıdır. Hekimler de hipnozu sadece eğitimini aldıkları kendi uzmanlık alanlarında uygularlar. Örneğin Astım hastalığı konusunda göğüs hastalıkları uzmanı, ağrısız doğumda kadın doğum uzmanı, cilt hastalıkları konusunda dermatolog, ruhsal hastalıklarda psikiyatri uzmanı, diş çekimi ve diş eti hastalıklarında diş hekimleri hem bilgi ve yeterlilik hem de yasal olarak yetkilidirler. Çünkü söz konusu hastalıkları tedavi ederlerken hipnozu kendi uzmanlık bilgileri içinde ekstra bir destek aracı olarak kullanacaklardır. Söz konusu hekimler hipnoz eğitimi almamışlarsa diplomalı bir hipnoterapist ile koordineli çalışabilmektedirler. Dünyada “sağlık sorunları” dışında kalan ve “hekimlere özgü bir tedavi uygulaması gerektirmeyen” konularda ise; yani “mesleki ve hobisel alanlardaki kişisel gelişim ve motivasyon” kapsamında olan tüm konularda hipnoz, hekim olma şartı olmaksızın hipnoz sertifikasyon eğitimi almış olan kişisel gelişim uzmanlarının ilgi, bilgi ve yetki alanındadır diyebiliriz. Hipnoz sertifikaları kişiye “hastalık tedavisi yapma yetkisi” vermez, bu yetki tüm dünyada sadece tıp hekimlerine verilmiştir. Bu nedenledir ki tıp hekimi olmayan bireylerin katıldığı hipnoz eğitimlerinde verilen sertifikalar bir “katılım belgesi” niteliğindedir.

 

Hipnozu kullanmaya kimler yetkilidir? için yorumlar kapalı