Her insanın hipnozla etkileşimi farklı olduğu gibi her insan için problemin kaynağı da farklı farklıdır. Bu yüzden kişiye herhangi bir “kesin seans sayısı” vadetmek veya bu konuda “Kesin çözüm! , %100 başarı! , Garanti çözüm!” gibi kelimeler kullanmak etik bir yaklaşım olmasa da Hipnoz birçok konuda o kadar hızlı çözüm sağlıyor ki sonuçlar ve değişim süresinin hızı çok şaşırtıcı olabiliyor. Örneğin sadece 1-2 seansta herhangi bir fobisini yenenler olduğu gibi, aynı konu için 7-8 seansa ihtiyaç duyabilenler de olabilir. Kişiye “x adet seansta uçuş fobisini garanti hallediyoruz” gibi vaatler vermek etik değildir. Herhangi bir konu için kaç seans gerekeceğini önceden bilmek imkansızdır çünkü  her kişi farklıdır. İhtiyaç duyulacak seans sayısı kişiden kişiye göre daha az ya da çok olabilir. Neredeyse ömrünüz boyunca veya yıllardır sizinle olan bir problemi bir veya iki seansta gidermeyi beklemek doğru bir beklenti olmaz. Hipnozda başarı oranı çok yüksektir ancak hiçbir yöntem, sihirli bir değnek gibi “bir iki seans ile kesinlikle başarılı olacak mucizevi bir yöntem” olarak görülmemelidir. Her kişi farklıdır, dolayısıyla sonuca ulaşma hızı, süreç, gelişim hızı ve değişimin başarısı kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. İlaç tedavisinin şart olduğu psikiyatrik hastalıklarda bile aynı konuda aynı ilacı kullanan iki kişiden biri ilaçla 6 ayda iyileşirken bir diğeri 3-4 sene ilaç kullanabilir, önceden “kesin sonuç ve x adet seans” vaadi ne hipnoz için ne başka bir yöntem için gerçekçi bir beklenti olmaz. Tüm terapiler bir “süreç”tir ve herkesin süreci kendi hızında seyreder.

Hipnoterapide seanslar arasında belli bir süre olması (yaklaşık 4-7 gün gibi), hipnoterapinin en verimli şekilde etki göstermesi için şarttır. Bu süre içinde konuya göre değişmekle beraber, bazı konularda danışanın bazı ödevleri yapması beklenebilir Bilinçaltının hipnoz seansında verilen telkinleri işlemesi ve içselleştirmesi için seanslar arasında 4-7 günlük bir sürenin geçmesi idealdir. Bu yüzden seanslar her gün yapılmaz, genelde birer hafta arayla yapılır ki hafta içinde bilinçaltı telkinleri işlesin, bünyeye entegre etsin ve içselleştirip çıkarımlar yapsın.

Özet olarak; herhangi bir konuda gerekli olan ortalama seans sayısı, ne konuda hipnoz desteği alındığına göre değişiklik gösterdiği gibi kişinin özelliklerine göre de değişiklik gösterir. Her kişi farklıdır. Her insanın motivleri, o sorunla ilgili geçmişi ve sebepleri, problemin bileşenleri, probleme eşlik eden başka unsurlar olup olmadığı, fizyolojik bir temeli de olup olmadığı, hatta herkesin hipnozla olan etkileşim yeteneği de farklı farklı olduğu için seans sayısı konusunda herhangi bir konuda “X adet seansta garanti çözüm…” gibi temelsiz cümleler kurmanın etik ve dürüst bir yaklaşım olmadığını hatırlamanız önemlidir. Hipnoz genellikle çok hızlı ve çok başarılı sonuçlar alınabilen harika bir araç olsa da beklentilerinizi doğru perspektifte tutmanız önemlidir. Seans sayısının konuya ve kişiye göre değişiklik gösterdiğini yukarıda vurgulamış olsak da bir fikir vermesi açısından illa bir seans sayısı söylemek gerekirse diyebiliriz ki; birçok konu için genellikle ortalama 4 ile 8 seans arasında gerekebilir ve ihtiyaç duyulan seans sayısı kişiden kişiye göre daha az ya da daha fazla olabilir. Sadece 1-2 seansta değişim beklentisi gerçekçi bir beklenti değildir. Ancak bazı komplike olmayan basit sorunlarda sadece 1-2 seansta sonuç alındığında da şaşırmıyoruz doğrusu.